Пели е световен лидер в проектирането и производството на високо-производителни решения и преносими осветителни системи. 

Техните продукти се използват от професионалисти в различни области пожарна, полиция, военни, космонавти, промишлени и обикновени потребители. Продуктите на Peli са проектирани и изработени за цял живот.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ВАШЕТО ОБОРУДВАНЕ


Пели България

Легендарна Гаранция за превъзходно качество на ПЕЛИ

  • Вечна гаранция
  • Изключителна защита
  • По-здрава конструкция

           


                         

Copyright © 2013, Пели България. All Rights Reserved.